By zapisać się do szkoły policealnej należy złożyć:

-  świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis
-  3 zdjęcia (można je donieść w późniejszym terminie)
-  przedstawić dokument tożsamości
-  zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
   Nie musisz mieć matury!

 

By zapisać się do Liceum Ogólnokształcącego  należy złożyć:

- świadectwo ukończenia gimnazjum, bądź szkoły podstawowej 8-letniej, – oryginał lub odpis
- dowód osobisty
- 3 zdjęcia (można je donieść w późniejszym terminie)
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki