Szkoła Rachunkowości Skoczów

Zawód: Technik rachunkowości

Czego uczysz się na zajęciach?

 • prowadzenia rachunkowości,
 • dokonywania rozliczeń finansowych,
 • dokonywania kontroli dokumentów księgowych oraz poprawiania błędów księgowych w dokumentach i na kontach księgowych,
 • sporządzania oraz przygotowywania do weryfikacji sprawozdania finansowego,
 • przechowywania dokumentacji księgowej,
 • nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,
 • wykonywania czynności planistycznych i analitycznych.

Jak długo trwa nauka?

2 lata

 

Ile kosztuje cały okres nauczania?

Zupełne 0,00PLN Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

 

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Prowadzenie rachunkowości (A.36.) – egzamin zdawany na koniec II semestru

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.) –  egzamin zdawany na koniec IV semestru

 

Co po szkole?

Jako technik rachunkowości możesz pracować w biurach rachunkowych przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych; w bankach, w przedsiębiorstwach i towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego

 

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • podstawy ekonomii
 • technika biurowa
 • statystyka
 • zasady rachunkowości
 • marketing
 • elementy prawa
 • przedsiębiorcy
 • rachunkowość
 • finanse
 • język angielski zawodowy
 • kultura zawodu
 • pracownia ekonomiczno – informatyczna
 • praktyka zawodowa