Szkoła BHP Skoczów

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Czego się nauczysz się na zajęciach?

 • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa pracy w zakładzie pracy
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do  użytku
 • ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, jak również skutków ekonomicznych spowodowanych tymi zdarzeniami oraz formułowania wniosków profilaktycznych.
 • ocen ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczenia i eliminowania (różne metody)

Jak długo trwa nauka?

       1,5 roku

Ile kosztuje cały okres nauczania?

Zupełne 0,00PLN Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Jakie kwalifikacje zdobywasz?

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.) – egzamin państwowy zdawany na koniec III semestru

Co po szkole?

Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

Żadna osoba, która nie ma wykształcenia w dziedzinie BHP (od 01.07.2013r) nie może być zatrudniona w służbach BHP

Każdy pracodawca ma obowiązek ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe na każdym stanowisku w swojej firmie co ma swoje uregulowania w:

      - Art. 226 Ustawy z dnia 26.04.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

      - § 39 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP

      (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650)

      - Art. 6.1.6 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy

      (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317)

      - Dyrektywa Rady z 12 czerwca 1989 r. o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy    zdrowia pracowników podczas pracy 89/391/EWG

Jakie przedmioty realizowane są podczas nauki w szkole?

 • podstawy prawa pracy
 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • ocena ryzyka zawodowego
 • język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • ergonomia w procesie pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Kontakt

Skoczów

ul. Podkępie 2A 
43-430 Skoczów
+ 48 663 578 963
+ 48 (33) 400 03 49

sekretariat@proffesor.pl
@szkola.proffesor

Sekretariaty

Pn - Pt:  8:00 - 16:00 
Sb - Nd: 8:00 - 16:00 (oprócz: lipiec, sierpień)

 

 

proffesor