Szkoła Administracji Skoczów

Zawód: Technik administracji

Czego  uczysz się na zajęciach?

 • gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,
 • sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem         majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.

Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.

 

Jak długo trwa nauka?

2 lata

 

Ile kosztuje cały okres nauczania?

Zupełne 0,00PLN. Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

 

Co po szkole?

Jako technik administracji możesz pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Jeżeli będziesz potrzebował zdobyć następne kwalifikacje My Ci pomożemy!

 

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • podstawy prawa cywilnego
 • podstawy prawa pracy
 • podstawy prawa administracyjnego
 • postępowanie w administracji
 • podstawy finansów publicznych
 • wykonywanie pracy biurowej
 • język angielski w administracji

Kontakt

Skoczów

ul. Podkępie 2A 
43-430 Skoczów
+ 48 663 578 963
+ 48 (33) 400 03 49

sekretariat@proffesor.pl
@szkola.proffesor

Sekretariaty

Pn - Pt:  8:00 - 16:00 
Sb - Nd: 8:00 - 16:00 (oprócz: lipiec, sierpień)

 

 

proffesor